İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Agrotez Tarım, sıfır iş kazası ve sıfır meslek hastalığı hedefini benimsemektedir. Tüm çalışanlarımızın hayatı, sağlığı ve güvenliği değerlidir. Bu bağlamda aşağıdaki ilkeleri hayata geçirmeyi kendine görev edinmiştir;

·         İSG konusunda tabi olduğumuz yasal düzenlemelere uymak;

·         İş Sağlığı ve Güvenliği yönetim sistemini uygulanırken işverenler de dahil olmak üzere tüm tarafların beklentilerini dikkate almak,

·         Şartlara uygunluğun devam ettirilmesi için İSG Politikasını periyodik olarak gözden geçirmek;

·         Kazalara sebebiyet verebilecek tehlikeli ortamların oluşmasını engellemek ve mevcut tehlikeli ortamları ortadan kaldırmak, gerekli tedbirleri almak,

·         Acil durumlara hazırlıklı olmak,

·         Çalışan tüm personelimizin İSG sorumluluklarının farkında olmasını sağlamak için gerekli duyuruları yapmak, eğitim ve bilinçlendirme çalışmaları yürütmek,

Bu kapsam da faaliyetlerimizi Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri ile birlikte bütünleşik bir şekilde yöneterek, iş sağlığı ve güvenliği açısından öncülüğümüzle örnek bir kuruluş olmak için tüm gücümüzle çalışmaktayız.

      

Ferhan Salih TEZCAN

Yönetim Kurulu Başkanı