Ürün Özellikleri

Aktif Madde 240 gr/lt Bifenazate
Formulasyon SC (Süspansiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde: 240 gr/lt Bifenazate, Formulasyon:, SC (Süspansiyon konsantre)


 

Özellikler: FENDER 240 SC karanfil, domates, hıyar ve çilekte kırmızı örümceklerin tüm hareketli dönemlerine; biber, patlıcan ve bağda ise yumurta dahil tüm biyolojik dönemlerine karşı etki ederek ani etkili ve uzun süreli kalıcı bir etki sağlar.

Kırmızı örümceklerin sinir sistemini bozarak hiperaktiviteye (sürekli hızlı hareketlilik) neden olur. İlaç ile temas eden kırmızı örümceklerin beslenmesi 3 saat içerisinde durur. Ölümler 3-4'üncü günde görülmeye başlanır. FENDER 240 SC yaprak üzerinde uzun süreli kalıcı etkiye sahip kontakt etkili bir akarisittir. Bombus arılarına herhangi bir yan etkisi yoktur. Faydalı böceklere ve kırmızı örümceklerin doğal düşmanlarına karşı emniyetli olması sayesinde entegre mücadele programlarında (IPM) güvenle kullanılabilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Karanfil

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

60 ml/da

1 gün

Domates (Tarla-Sera)

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/da

larva, nimf, ergin

1 gün

Hıyar

(Sera)

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/100 l su

larva, nimf, ergin

1 gün

Çilek

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/100 l su

larva, nimf, ergin

1 gün

Biber

(Sera)

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/100 l su

yumurta, larva, nimf, ergin

1 gün

Patlıcan

(Sera)

Pamuk kırmızı örümceği

(Tetranychus cinnabarinus)

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/100 l su

yumurta, larva, nimf, ergin

1 gün

Bağ*

İki noktalı kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

60 ml/100 l su

yumurta, larva, nimf, ergin

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA DÖNEMİ:

Karanfilde bitki koruma ürünü bitkilere çiçeklenmeden önce veya çiçek kesiminden sonra uygulanmalıdır. Bir yaprakta ortalama 10 adet kırmızı örümcek bulunduğunda uygulama yapılır. Tek uygulama yeterlidir.

Sebzelerde ilk sayım için çiçeklenme döneminde araziye parsellerin köşegenlerinden çapraz olarak girilir. 3-5 adımda bir bitkinin dip ve orta yapraklarında kırmızı örümcek nimf ve ergin sayımı bir büyüteç ile sayılıp kayıt edilir. Dekar başına incelenmesi gerekli yaprak sayısı ufak yapraklı bitkilerde 20, iri yapraklı bitkilerde 10 adettir. Bir yaprağa düşen canlı kırmızı örümcek sayısı sayılan yaprak adetine bölünerek hesaplanır.

Domates, hıyar ve patlıcanda yaprak başına 5 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Biberde yaprak başına ortalama 3 adet canlı kırmızı örümcek bulunduğunda mücadeleye karar verilir.

Çilekte bitkilerin alt ve orta bölümlerinden alınan en az 50 yaprakçıkta yaprakçık başına hareketli dönemde ortalama 15 ve üzerinde kırmızı örümcek olması durumunda uygulama yapılır.   

Bağda iki noktalı kırmızı örümceklere karşı mücadelede zararlının yayılış gösterdiği alanlar gözlem altında tutulmalı, popülasyon yoğunluğu yaprak başına ortalama 8 hareketli bireyi geçtiğinde bir uygulama yapılmalıdır. Zararlı popülasyon yoğunluğu eşiğin üzerinde devam ettiği takdirde, son uygulama ile hasat arasında geçmesi gereken süre dikkate alınarak, ürünün etki süresi bittiğinde veya hasattan sonra ikinci bir uygulama yapılmalıdır.

 

İLAÇLAMA TEKNİĞİ VE UYGULAMA ŞEKLİ:

Uygulamadan başarılı bir sonuç alınabilmesi için tüm bitkilerin bütün organlarını ve yaprakların her iki yüzünü de kaplayacak şekilde uygulama yapılması şarttır. Atömizör yaprakları alabora edip tek yüzüne uygulandığından, sırt pülverizatörü veya yaprak altı memeleri de bulunan ilaçlama aletleri tercih edilmelidir.

Uygulama rüzgarsız havada, sabah çiğ kalktıktan veya akşamüzeri yapılmalıdır. Sulu formülasyon olan bu bitki koruma ürünü suyla hemen karıştığından her türlü aletle kullanılabilir. İyi bir netice almak için dozunun tavsiyelere uygun olarak kullanılması şarttır. İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak, depo doluncaya kadar su ilave edilir. Hazırlanan mahlul aynı gün içinde kullanılmalıdır.

 

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:

Uygulamadan önce aletin uygun şekilde kalibre edildiğinden emin olunuz. Kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarını belirlemek için, önce su ile belirli bir alan düzgünce ıslatılır. Harcanan su belirlenerek dekara kullanılacak bitki koruma ürünlü su miktarı hesaplanır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

FENDER 240 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 25 olarak sınıflandırılan bir Akarisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için FENDER 240 SC'nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 25 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Bordo Mix Tezcan ile karışmaz. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Bombus arılarına herhangi bir yan etkisi yoktur.

Balıklara zehirlidir. Akarsulara karıştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanmalıdır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.