Ürün Özellikleri

Aktif Madde 18 gr/lt Abamectin
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde: 18 gr/lt Abamectin, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)


Özellikler: Mide zehiri ve kontakt etkili insektisit-akarisittir.

 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 Domates

 Kırmızı örümcek

 (Tetranychus urticae)

25 ml/da

3 gün

 Pamuk

 Kırmızı örümcek

 (Tetranychus urticae)

50 ml/da

21 gün

 Süs  Bitkileri

 Galeri sineği

 (Liriomyza trifolii)

25 ml/100 lt su

-

 Biber  (Sera)

 Kırmızı örümcek

 (Tetranychus spp)

25 ml/100 lt su

3 gün

 Hıyar  (Sera)

 Kırmızı örümcek

 (Tetranychus spp)

25 ml/100 lt su

3 gün

 Patlıcan  (Sera)

 İki noktalı kırmızı  örümcek (Tetranychus urticae)

25 ml/100 lt su

3 gün

 Çilek

 İki noktalı kırmızı  örümcek (Tetranychus urticae)

25 ml/100 lt su

3 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden hesaplanan bitki koruma ürünü önce az miktar temiz su ile iyice karıştırılır. Sonra bu ön karışım, yarı yarıya su ile dolu aletin deposuna konur. Karıştırma işlemi yapılırken su seviyesi tamamlanır. Bitki koruma ürünlü mahlül her zaman çok iyi karıştırılmalı ve birkaç saat içinde kullanılmalıdır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir. Yapraktan uygulamalarda traktör ve sırt pülverizatörleri ile motorlu atomizörler kullanılabilir. Yoğun yeşil aksamı olan bitkilerde iyi bir kaplama için özen gösteriniz. Günün sıcak saatlerinde yeşil aksamın ıslak olduğu veya hemen yağış beklenen durumlarda uygulamalardan kaçınılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

Biber (Sera) ve pamuk: Yaprak başına ortalama 1-3 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Süs Bitkileri: İlk galeri belirtileri görülür görülmez uygulamaya başlanır. Gerekiyorsa uygulama tekrarlanabilir. İki uygulama arasında en az 7 gün olmalıdır.

Çilek: Hareketli dönemde yaprakçık başına ortalama 10 veya üzerinde kırmızı örümcek tespit edildiğinde uygulamaya karar verilir.

Domates, Hıyar (Sera), Patlıcan (Sera): yaprak başına ortalama 3-5 adet canlı kırmızı örümcek görüldüğünde uygulama yapılmalıdır.

Bitki Tahammülü: Tavsiyelere uygun olarak kullanıldığında, tavsiye edildiği bitkilerce iyi tahammül görür. Tereddüt halinde hassas ve yeni çeşitlerde bitki tahammülü kontrol edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TEZCONAL EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 6 olarak sınıflandırılan bir Akarisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TEZCONAL EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 6 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ :

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımı daha önceden denenmelidir. Alkali reaksiyonlu bitki koruma ürünleri ile karışmaz. Bitki koruma ürünlerine karşı oluşabilecek mukavament nedeniyle farklı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerin kullanılması tavsiye edilmektedir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme döneminde kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda.