Ürün Özellikleri

Aktif Madde 50 gr/lt Etofenprox
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde: 50 gr/lt Etofenprox, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)


 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİLER VE ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile

Hasat Arasındaki Süre

Patlıcan

Beyaz sinek

(Bemisia tabaci)

250 ml/da

3 gün

Pamuk

İki Noktalı Kırmızı Örümcek 

(Tetranychus urticae)

500 ml / da

14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposuna yarıya kadar su konmalı, gerekli miktar bitki koruma ürünü ilave edilmeli ve tekrar kalan kısma su doldurularak karıştırılmalıdır. Dekara en az 50 L su kullanılmalı ve toprak yüzeyi düzgün bir şekilde ıslatılmalıdır. Sonraki günlerde bitki koruma ürününün film tabakasının bozulmaması için toprak işlenmemeli ve nemli bulundurulmalıdır. Bu itibarla damla sulama düzeni yoksa sulamalarda süzgeç kullanılmalıdır. Uygulamadan sonra 6 saat içinde yağmur yağması durumunda uygulama tekrarlanmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ONKOS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir Akarisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ONKOS ‘un aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Diğer bitki koruma ürünleri ile karışımına ilişkin kısıtlama yoktur. Eğer karışım yapılacaksa, karışım yapmadan önce fiziksel karışabilirlik testi yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.