Ürün Özellikleri

Aktif Madde 10 g/l Forchlorfenuron
Formulasyon EC (Emülsiyon Konsantre)

Açıklama

Aktif Madde; 10 g/l Forchlorfenuron
Formulasyon; EC (Emülsiyon Konsantre)