Ürün Özellikleri

Aktif Madde %21 Bakır Tuzları + %20 Mancozeb
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

Aktif Madde; %21 Bakır Tuzları + %20 Mancozeb
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

 

Kontakt etkili, koruyucu özellikte bir bitki koruma ürünüdür. İki ayrı aktif madde ihtiva etmesinden dolayı bakteriyel ve fungal birçok hastalığı kontrol eden geniş etki alanlı bir fungisittir.

 

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Bağ *

 Mildiyö

 (Plasmopara viticola)

 300 g/100 l su

21 gün

 Domates

 Mildiyö

 (Phytophthora infestans)

 300 g/100 l su

 7 gün

 Bakteriyel benek

 (Pseudomonas syringae  pv. tomato)

 300 g/100 l su

 7 gün

 Erken yaprak yanıklığı

 (Alternaria solani)

 300 g/100 l su

 7 gün

 Bakteriyel leke

 (X. campestris pv.  vesicatoria)

 300 g/100 l su

 7 gün

 Hıyar

 Yalancı mildiyö

 (Pseudoperonospora cubensis)

 250 g/100 l  su

 14 gün

 Patates

 Patates mildiyösü

 (Phytophthora infestans)

 250 g/da  veya

 100 l su

 14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Her türlü ilaçlama aleti ile alçak ve yüksek volüm şeklinde tatbik edilebilir. Bitkiler normal boya ulaştıklarında dekara en az 100 litre su kullanılmalıdır. Eğer daha az su kullanılacaksa, konulan su miktarı için dekara tavsiye edilen bitki koruma ürününün miktarı bulunmalıdır. Önce gerekli olan ürün miktarı ayrı bir kapta az su ile bulamaç haline getirilir, bu karışıma yeterli miktarda su ilave edilir ve karıştırılır. Kontakt etkili bir fungisit olup koruyucu olarak tatbik edilmeli, 7-10 günlük aralıklarla uygulamaya devam edilmelidir. Bitkinin her tarafının iyice ıslatılmasına özen gösterilmeli, yaprağın alt ve üst tarafında ince bir film tabakası meydana getirilmelidir. Tatbikattan sonra yağmur yağarsa uygulama tekrarlanmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMA ŞEKLİ:

Bağda Mildiyö: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm uzunlukta olunca 2. ve sonraki uygulamalar bölgenin günlük sıcaklık ve yağış ortalamaları, nisbi nem, çiğ gibi meteorolojik faktörler dikkate alınarak hastalığın enfeksiyonu için uygun koşullar oluştuğunda yapılır. Enfeksiyon koşulları ortadan kalkınca uygulamaya son verilir.

Domateste Bakteriyel benek:

Yeşil aksam uygulamaları fidelikte veya tarlada hastalık görülür görülmez koruyucu olarak, fide döneminde 1, tarla döneminde ise 8-10 gün ara ile 2-3 uygulama yapılmalıdır.

Patates Mildiyösü:

Mildiyönün her yıl görüldüğü ve büyük zarar yaptığı yerlerde hastalık belirtileri görülmeden günlük ortalama sıcaklığın 16 °C veya en düşük sıcaklığın 10 °C’yi bulması ile uygulamaya başlanır. Her yıl görülmeyen yerlerde ise ilk hastalık belirtileri görülmesi ile uygulamaya başlanır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PLUTOS FORTE adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M3 + M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PLUTOS FORTE’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3 + M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Alkali karakterli ve civa içeren bitki koruma ürünleri ile tavsiye edilemez. Triazoller ile karışmaz. Karışım hazırlandığı gün mutlaka kullanılmalıdır. Takip eden günlerde bitkideki reaksiyonlar izlenmelidir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 400 Gr ve 800 Gr’ lık ambalajlarda.