Ürün Özellikleri

Aktif Madde % 50 Carbendazim
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; % 50 Carbendazim
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

Özellikler: Koruyucu ve tedavi edici, sistemik fungisittir.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Karaleke                                 

(Venturia inaequalis)

     30 g/100 l su                  

14 gün

Armut

Karaleke

(Venturia pirina)

     30 g/100 l su               

14 gün

Yeni dünya

Karaleke

(Venturia inaequalis)

     60 g/100 l su               

14 gün

Taş çekirdekli meyveler

Monilya

(Sclerotinia laxa)

75 g/100 l su

14 gün

Ayva

Monilya

(Sclerotinia linhartiana)

75 g/100 l su

14 gün

Kabakgiller *

Külleme

(Erysiphe cichoracearum)

50 g/100 l su

28 gün

Bağ **

Külleme

(Uncinula necator)

      60 g/100 l su                 

14 gün

Şeker pancarı

Yaprak lekesi

(Cercospora beticola)

40 g/da

14 gün

Külleme

(Erysiphe polygoni)

40 g/da

14 gün

Çeltik

Çeltik yanıklığı

(Pyricularia oryzae)

150 g/da

21 gün

Buğday

Sürme

(Tilletia tritici)

150 g/100 kg tohuma

-

Mercimek

Kökboğazı çürüklüğü

(Phoma medicapinis var. pinodella)

300 g/100 kg tohuma

-

Turunçgiller

(Limon)

Mavi küf çürüklüğü                                (Penicillium italicum)                                           

50 g/100 l su

21 gün

(Hasattan sonra)

Yeşil küf çürüklüğü                                  (Penicillium digitatum)                                        

50 g/100 l su

21 gün

(Hasattan sonra)

Antep fıstığı

Karazenk

(Septoria pistaciae)

60 g/100 l su

14 gün

* Kabakgillerde Ege ve Akdeniz Bölgelerinde tavsiye edilmemelidir.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli olan bitki koruma ürünü az su ile başka bir kapta bulamaç haline getirilir ve depoya ilave edilir. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak geri kalan su ilave edilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILMASI:

Elma ve Armut karalekesine karşı 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında (dal sıracası bulunan yerlerde 3-5 gün önce), 2. uygulama pembe rozet tomurcuğu döneminde çiçekler ayrı ayrı görüldüğünde, 3. uygulama çiçek taç yapraklarının % 70-80’i dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar ekolojik koşulların hastalığın ilerlemesi için uygun olduğu durumlarda yapılır. Hastalığın seyrine göre uygulamalara devam edilir.

Kabakgillerde külleme: İlk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır ve hastalığın seyrine göre 2-5 uygulama yapılır.

Taş çekirdeklilerde monilya hastalığı: 1. uygulama çiçeklenme başlangıcında (% 5-10 çiçekte), 2. uygulama tam çiçekte (% 90-100).

Bağ küllemesi: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm uzunlukta iken, 2. uygulama çiçek taç yaprakları döküldüğünde (korukların saçma tanesi iriliğini aldığı dönem), 3. ve diğer uygulamalar hastalığın gelişme durumu ve hava şartları dikkate alınarak yapılmalıdır. Tanelere tatlı su yürüdüğünde uygulamalara son verilir.

Çeltik yanıklık hastalığı: Yeşil aksam uygulamasında hastalık tarlada görülmeye başladığı zaman ilk uygulama, 10 gün ara ile ikinci, gerekirse 3. uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

GRAPNEL 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup B1,1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için GRAPNEL 50 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup B1,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Deltamethrin ile emniyetle karışabilir. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 gr, 400 gr ve 800 gr’lık ambalajlarda.