Ürün Özellikleri

Aktif Madde 317 gr/lt Chlorothalonil + 317 gr/lt Bakır oksiklorid
Formulasyon SC (Süspansiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde; 317 gr/lt Chlorothalonil + 317 gr/lt Bakır oksiklorid
Formulasyon; SC (Süspansiyon konsantre)


 

Özellikler: Bitki koruma ürünlerinde görülen mantari hastalıkların mücadelesinde başarı ile kullanılan, bakır oksiklorid ve chlorothalonil terkipli bir fungisittir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

BİTKİ ADI

HASTALIK  ADI

KULLANMA DOZU

SON UYGULAMA İLE HASAT ARASINDAKİ SÜRE

 Domates

 Erken Yaprak Yanıklığı

 (Alternaria solani)

 250 ml / 100 lt su

14 gün

 Mildiyö

 (Phytophthora infestans)

 230 ml/100 lt su

14 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Doza göre gerekli olan bitki koruma ürünü miktarı önce ayrı bir kapta az bir miktar suda bulamaç haline getirilir daha sonra geri kalan su miktarı karıştırılarak ilave edilir veya ayrı bir kapta hazırlanan bulamaç kullanılacak püskürtme aletinin deposundaki belirli miktar suya karıştırılarak ilave edilir.

VESTA 600 SC süspansiyon konsantre (SC) formülasyonunda olup, her türlü yer aleti ile kolayca tatbik edilebilir. Uygulama günün serin ve rüzgarsız saatlerinde yapılmalıdır. Uygulama sırasında bitkinin her tarafının iyice ıslanacak şekilde ilaçlanmasına, yaprakların alt ve üst yüzeylerinin ilaçlanmasına özen gösterilmelidir.

Bitki koruma ürününün bitkiyi kaplaması ve yapışması çok iyidir. Az şiddetli yağmur ve sulama suyu ile hemen yıkanmaz, SC formülasyonunda olduğu için bitki üzerinde çok iyi bir örtü oluşturur. Uygulama sırasında tozuma ve rüzgarla dağılma olmaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Domates erken yaprak yanıklığı: İlk hastalık belirtileri görüldüğü zaman uygulamaya başlanır. 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

Domates mildiyö hastalığına karşı: İlk hastalık koşulları oluştuğunda veya çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde ilaçlamalara başlanır, 10-12 gün aralıklarla devam edilir.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

VESTA 600 SC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M5+M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için VESTA 600 SC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M5+M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Bordo bulamacı gibi alkali bitki koruma ürünleri ve civa içeren bitki koruma ürünleri ile karıştırılmaz. Genelde WP olarak formüle edilmiş insektisitlerle tank karışımı yapılarak kullanılabilir. Ancak; diğer bitki koruma ürünleri ve insektisitlerle karıştırılmak istenirse, önce kendi sorumluluğunuzda bir ön deneme yapınız, karışımın fiziksel görünümünde bir bozulma görülürse bu karışımı kullanmayınız. Ön deneme yaparak fiziki uygunluğunu ve fitotoksitesini tespit etmeden kullanılmamalıdır. Birden fazla pestisit ile karıştırmayınız. Diğer maddeler ilave edilmeden önce VESTA 600 SC uygulama aletinin deposu içinde karıştırılmalıdır. Yaprak gübreleri ile karıştırılarak kullanılması tavsiye edilmez.

ÇEVREYE ETKİSİ: Arılara zehirlidir. Balıklara zehirli olup, ilaç atıklarını akarsu, göl ve havuz sularına bulaştırmayınız

ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur.

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt’lik ambalajlarda