Ürün Özellikleri

Aktif Madde %9 Dimethomorph + %60 Mancozeb
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; %9 Dimethomorph + %60 Mancozeb
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Hıyar

 Mildiyö

 (Pseudoperonospora  cubensis)

 200 g/100 l su

3 gün

 Bağ *

 Bağ mildiyösü  (Plasmopara viticola)

 200 g/100 l su

28 gün

 Soğan

 Soğan mildiyösü  (Peronospora destructor)

 200 g/100 l su

7 gün

 Patates

 Patates mildiyösü  (Phytophthora infestans)

 250 g/da

7 gün

 Domates

 Domates mildiyösü  (Phytophthora infestans)

 250 g/100 l su

7 gün

 Tütün

 Mildiyö (Maviküf)

 (Peronospora tabacina)

 100 g/100 l su

28 gün

 Hıyar

 (Sera)

 Mildiyö

 (Pseudoperonospora cubensis)

 200 g/100 l su

3 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önerilen dozda bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar suyla iyice kanştınlıp, yanya kadar suyla dolu ilaçlama aletinin deposuna kanştmlarak ilave edilir ve depo suyla tamamlanır.

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ZAMANI VE ŞEKLİ:

Bağda mildiyö: 1. uygulama sürgünler 25-30 cm boya erişince yapılmalıdır. 2. ve daha sonraki uygulamalar 10 günlük aralıklarla yapılmalıdır.

Patates, soğan, domates ve hıyarda mildiyö: Uygulamaya bitkilerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanmalı, hava koşulları ve bitkinin gelişme durumuna göre 10 gün aralıklarla devam edilmelidir.

Tütünde mildiyö: Tohumların çimlenip, fidelerin toprak yüzünü örtmesinden sonra başlanarak 8-10 gün arayla uygulanır.

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CHROMAT MZ adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M3 + H5,40 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CHROMAT MZ’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M3 + H5,40 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Karışımların bekletilmeden kullanılması tavsiye edilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

AMBALAJ ŞEKLİ: 400 gr ve 800 gr’ lık ambalajlarda.