Ürün Özellikleri

Aktif Madde % 50 Metalik bakır ( % 50 Bakır oksiklorür)
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; % 50 Metalik bakır ( % 50 Bakır oksiklorür)
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

Özellikler: Koruyucu bir fungisittir.
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve

Dönemi (100 L suya)

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma*

Karaleke

(Venturia inaegualis)

400 - 800 g

21 gün

Armut*

Karaleke (Venturia pirina)

400 - 800 g

21 gün

Armut memeli pası (Gymnosporangium fuscum)

400 g

21 gün

Kayısı

Yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

400 g (Normal dönem)

800 g (Dormant dönem)

21 gün

Şeftali

Yaprak delen

(Wilsonomyces carpophylus)

800 g (1.uygulama)

400 g (2.uygulama)

21 gün

Şeftali yaprak kıvırcıklığı

(Taphrina deformans)

800 g

21 gün

Erik

Erik cep hastalığı

(Taphrina pruni)

800 g

21 gün

Antep fıstığı

Karazenk

(Septoria pistacina)

500 g

21 gün

Turunçgiller

Uç kurutan

(Phoma tracheiphilla)

400 g

21 gün

Zeytin

Halkalı leke

(Cycloconium oleaginum)

400 g

21 gün

Bağ*****

Mildiyö**

(Plasmopora viticola)

300 - 500 g

21 gün

Antraknoz***

(Elsinoe ampelina)

300 - 500 g

21 gün

Domates

Mildiyö****

(Phytophthora infestans)

300 g

14 gün

Bakteriyel benek hastalığı

(P. syringae pv. tomato)

300 - 400 g

14 gün

Bakteriyel leke hastalığı

(X campestris pv. vesicatoria)

300 - 400 g

14 gün

Patates

Patates mildiyösü

(Phytophthora infestans)

300 g

14 gün

Fasulye

Antraknoz

(Colletotrichum lindemuthianum)

500 g

14 gün

Adi yaprak ve hale yanıklığı

(X. campestris, P. syringae)

300 g

14 gün

Domates

Patlıcan

Patates

Erken yaprak yanıklığı

(Alternaria solani)

500 g

14 gün

Hıyar

Köşeli yaprak lekesi

(P. syringae, pv. lachrymans)

300 g

14 gün

Sebze fideleri

Çökerten

(Phytium spp, Rhizoctonia spp.,

Fusairum spp, Altemaria spp,

Sclerotinia spp.)

300 - 500 g

(Fidelik ilaçlaması)

14 gün

Aspir

Yaprak lekesi

(Alternaria carthami)

300 g

14 gün

Şerbetçi otu

Mildiyö

(Pseudoperonospora humuli)

500 g

14 gün

Yer fıstığı

Yaprak leke hastalığı

(Cercospora arachidicola)

400 g

14 gün

Tütün

Çökerten

(Rhizoctonia solani, Fusarium spp. , Pythium spp., Alternaria spp.,

Sclerotinia spp.)

400 g

Fidelik döneminde kullanılır.

14 gün

* Elma ve armutta karalekeye karşı: Dal sıracası varsa 1. uygulama 800 g/100 lt su dozunda uygulanır. Dal sıracası yoksa 1. uygulama 400 g/100 lt su dozunda uygulanır. 2. uygulama 400 g/100 lt su dozunda uygulanır

** Bağda mildiyöye karşı: 1. uygulama 300 g/100 lt su, 2. uygulama 500 g/100 lt su dozunda uygulanır.

*** Bağda ankraknoza karşı: 1. uygulama 300 g/100 lt su, diğer uygulamalar 500 g/1001 su dozunda uygulanır.

**** Domates bitkilerinin gelişiminde durgunluk yapabileceğinden kurak iklim şartlannda bakırlı bitki koruma ürünlerinin tavsiyesinden kaçınılmalı, ancak organik fungisitlerin bulunmadığı yerlerde bakırlı ürünlerle en fazla 1-2 uygulama yapılmalıdır.

***** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılmaz

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

İlaçlama aletinin deposu yarısına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta su ile bulamaç haline getirilir ve depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Uygulama sırasında bitki en iyi şekilde yıkanmalı yaprak alt yüzeylerinin ıslatılması sağlanmalıdır.

Uygulamalar rüzgarsız havada yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

CHURCHILL BAKIR 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için CHURCHILL BAKIR 50 WP‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek asit ve alkali bitki koruma ürünleri hariç diğerleri ile karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ: Arılara zehirlidir. Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT: Özel bir antidotu yoktur. Semptomatik tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 800 gr, 4 Kg ve 10 Kg’ lık ambalajlarda