Ürün Özellikleri

Aktif Madde 555 gr/lt Bakır hidroksit
Formulasyon SC (Süspansiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde; 555 gr/lt Bakır hidroksit
Formulasyon; SC (Süspansiyon konsantre)


 

Özellikler: OWNER LIQUID su ile çok kolay karışan, içerdiği bakır partiküllerinin çok küçük (0.3 mikron) olması nedeniyle sıvı bakır içeren diğer ilaçlarla karşılaştırıldığında yüzey kaplama özelliği emsallerinden çok daha üstün olan ve en son teknoloji ile üretilmiş yüksek koruyucu etkili bir bakırlı fungisittir. Daha iyi yayıldığı için bitkiyi daha iyi ve uzun süreli korur. Ayrıca kullanım dozunun düşüklüğü hem ekonomik hem de çevre dostu bir ilaç olmasını sağlar. 

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR:

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Zeytin

 Halkalı leke

 (Spilocaea oleaginea)

250 ml/100 l su

14 gün

 Bağ*

 Mildiyö

 (Plasmopora viticola)

 Ölükol

 (Phomopsis viticola)

100 ml/1001 su

7 gün

 Kayısı

 Yaprak delen (Çil hastalığı)

 (Wilsonomyces carpophylus)

500 ml/100 l su (Dormant dönem)   250 ml/100 l su (Normal dönem)

7 gün

 Turunçgiller

 Kahverengi leke

 (Altemaria f sp. citri)

200 ml/100 l su

7 gün

 Domates

 Mildiyö

 (Phytophthora infestans)

200 ml/da

7 gün

 Elma

 Karaleke

 (Venturia inaequalis)

250 ml/100 l su

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yansına kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya boşaltılır. Karıştırma düzeni çalıştırılarak eksik su ile tamamlanır. Uygulama sırasında iyi bir kaplama yapılmalı ve yaprak alt yüzeyleri ıslatılmalıdır. Uygulama rüzgarsız havalarda yapılmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANIM ZAMANI:

Bağda mildiyöye karşı sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken uygulamaya başlanır. 2 haftalık aralıklarla 3-4 kez tekrarlanır.

Bağda ölükola karşı yaz ilaçlaması yapılır. 1. uygulama sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Kayısıda yaprak delene karşı 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem), 2. uygulama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem), 3. uygulama meyvelerde çanak yaprak ve erkek organ tablası sıyrılırken (Normal dönem) yapılır.

Turunçgillerde kahverengi lekeye karşı ilkbaharda sürgünlerde ilk hastalık belirtileri görüldüğünde başlanır. 10’ar gün ara ile tekrarlanır.

Domateste mildiyöye karşı hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanır, 10’ar gün aralıklarla tekrarlanarak 2 kez uygulanır.

Elmada karalekeye karşı 1. uygulama çiçek gözleri kabardığında, 2. uygulama pembe rozet döneminde, 3. uygulama çiçek taç yaprakları % 70-80 dökülünce, 4. ve diğer uygulamalar iklim koşullarına göre gerekirse 7-10 gün aralıklara yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

OWNER LIQUID adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için OWNER LIQUID’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiğini durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU: Birçok bitki koruma ürünü ile karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ :

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt’ lik ambalajlarda