Ürün Özellikleri

Aktif Madde %77 Bordo Bulamacı
Formulasyon WG (Suda dağılabilir granül)

Açıklama

  Aktif Madde; %77 Bordo Bulamacı
Formulasyon; WG (Suda dağılabilir granül)


 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE HASTALIKLAR

 Bitki Adı

 Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Zeytin

 Halkalı leke hastalığı

 (Spilocaea oleaginea)

1500 g/100 lt su

(1.uygulama)

1000 g/100 lt su

(2.uygulama)

14 gün

 Elma

Karaleke

(Venturia inaequalis)

1500 g/100 lt su

14 gün

 Şeftali

 Yaprak kıvırcıklığı

 (Taphrina deformans)

1500 g/100 lt su

14 gün

Bağ* 

 Mildiyö

 (Plasmopara viticola)

500 g/100 lt su

14 gün

 Ölükol

 (Phomopsis viticola)

500 g/100 lt su

(Yaz uygulaması)

3500 g/100 lt su

(Kış uygulaması)

14 gün

 Domates

 Mildiyö

 (Phytophthora infestans)

600 g/100 lt su

14 gün

 Kayısı

 Yaprak Delen

 (Wilsonomyces carpophylus)

625 g/100 lt su

(Normal dönem)

1250 g/100 lt su

(Dormant dönem)

14 gün

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Tavsiye dozu üzerinden bir depo için hesaplanan bitki koruma ürünü önce ayrı bir kapta bir miktar su ile karıştırılır. Aletin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Aletin karıştırıcısı çalışır vaziyette iken bitki koruma ürünlü mahlul tanka ilave edilir. Karıştırmaya devam edilerek kalan su miktarı tanka konur. Ürün suyla iyice karıştıktan sonra uygulamaya başlanır. Uygulama tamamlanıncaya kadar karıştırma işlemine devam edilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

Zeytinde Halkalı leke hastalığına karşı, Marmara Bölgesi’nde 1. uygulama Ekim ayının ilk yarısı, 2.uygulama ise Nisan ayının ilk yarısı yapılır. Ege Bölgesi’nde 1. uygulama zeytinler sürgün vermeden önce (Şubat ayı), 2. uygulama ise zeytinler çiçek açmadan önce (Nisan ayı), Akdeniz Bölgesi’nde 1. uygulama Kasım veya Aralık ayında, 2. uygulama Mart ayının ilk yarısında, 2.uygulama ise Nisan ayının ilk yarısında yapılır.

Elmada Karaleke’ye karşı, çiçek gözleri kabarmak üzere iken kullanılır.

Şeftali Yaprak kıvırcıklığı’na karşı, tomurcuklar kabarmak üzere iken kullanılır.

Bağda Mildiyö’ye karşı, sürgünler ortalama 25-30 cm boyda iken uygulanır. 10-14 gün ara ile uygulama tekrarlanmalıdır.

Bağda Ölükol'a karşı kış uygulaması, budamadan sonra gözler uyanmadan hemen önceki dönemde yapılır. Yaz uygulaması ise 1. uygulama sürgünler 2-3 cm boyda iken, 2. uygulama sürgünler 8-10 cm boyda iken, 3. uygulama sürgünler 25-30 cm boyda iken yapılır.

Domateste Mildiyö’ye karşı, çevrede ilk hastalık belirtileri görülünce veya hava koşulları hastalık çıkışına uygun olduğunda uygulamaya başlanır. 10-12 gün ara ile devam edilir.

Kayısıda Yaprak delen’e karşı, 1. uygulama sonbaharda yaprak dökümünden sonra (Dormant dönem), 2. uygulama ise ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan önce (Normal dönem) yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

BORDO MIX 20 WG adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup M1 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için BORDO MIX 20 WG ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup M1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

SALDECO 20 WG diğer bitki korama ürünleriyle karıştırılmadan (insektisit, fungisit, bitki gelişim düzenleyiciler, yaprak gübreleri v.s.) tek başına kullanılmalıdır.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara ve balıklara zehirlidir. Akarsulara bulaştırmayınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 800 gr, 4 kg ve 10 kg’ lık ambalajlarda.