Ürün Özellikleri

Aktif Madde %20 Tolclofos methyl + %30 Thiram
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; %20 Tolclofos methyl + %30 Thiram
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

Özellikler: Tohumdan ve topraktan bulaşan çeşitli hastalıklara karşı koruyucu ve tedavi edici etkisi olan bir fungisittir. 
 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 Bitki Adı

 Hastalık Adı

 Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Pamuk

 (az havlı  pamuk  tohumu

 

 

 Fide Kök Çürüklüğü

 (Rhizoctania solani,

 Fusarium spp.,

 Phythium spp.,

 Alternaria spp.,

 Macrophomina  phaseoli)

 

 

 

 300 gr /100 kg tohum

-

 Pamuk

 (çok havlı  pamuk  tohumu )

 350 gr/100 kg tohum

-

 Patates

 Gövde Kanseri

 (Siyah Siğil)

 (Rhizoctania solani)

 40 gr/100 kg tohum

90 gün

 Yer fıstığı

 Kök boğazı  çürüklüğü  (Aspergillus niger)

 200 gr/100 kg tohum

120 gün

 

KULLANIM ŞEKLİ:

Pamuk: Pamuk tohumları ekilmeden önce 2 lt / 100 kg tohum oranında su ile nemlendirilir. Tavsiye edilen ilaç miktarı tohumların üzerine serpilerek iyice karıştırılır. Pamuk tohumları ilaçla tamamen boyaıncaya kadar karıştırmaya devam edilir. Pamuk tohumları uygulamadan hemen sonra ekilebilir, şayet ekim hemen yapılmayacaksa tohumlar kurutulmalıdır.

Patates: 100 kg için belirlenen doz 7-8 litre su içerisine karıştırılarak hazırlanan ilaçlı mahlül pulverizatör ile temiz bir branda üzerine serilen tohumluklara püskürtülür. İlaçlama sırasında ve sonrasında tohumluklar karıştırılarak ilaçların homojen olarak dağılmasına özen gösterilir.

Yer fıstığı: Ekim yapılacak tohum miktarına göre hesaplanan bitki koruma ürün miktarı tartılıp, tohumum % 10’u kadar su ile sulandırılır ve tohumun üzerine dökülerek homojen bir uygulama sağlanıncaya kadar karıştırılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PRINTY-T 50 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup F3,14+M3 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PRINTY-T 50 WP‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup F3,14+M3 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Tohum ilacı olması nedeniyle hiçbir bitki koruma ürünüyle karıştırılarak kullanılmaz.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 400 gr ve 800 gr’ lık ambalajlarda