Ürün Özellikleri

Aktif Madde %70 Hymexazol
Formulasyon WP (Islanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; %70 Hymexazol
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 Bitki Adı

 Hastalık Adı

 Kullanma Dozu ve  Dönemi

 Şeker Pancarı

 Toprakaltı mantarları ve tohumla taşınan  mantarlar (phoma betae)

 500 gr/100 kg tohum  ekimine

 

KULLANIM ŞEKLİ:

TEZTAN 70 WP genellikle TMTD (Thiram) ile beraber kullanılmaktadır. Böylece çok geniş spektumdaki toprakaltı mantarları kontrol etme imkanı doğar. İlaçların tohuma iyice yapışması için özel bir yapıştırıcı ilave edilebileceği gibi, 100 kg çıplak şeker pancarı tohumu 5 Lt su ile nemlendirilir. Sonra TMTD ve daha sonra TEZTAN 70 WP özel olarak geliştirilmiş aletler ile tohuma karıştırılır. Bu tohumlar ekim yapılacak hale gelir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

TEZTAN 70 WP adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup A3,32 olarak sınıflandırılan bir Fungisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için TEZTAN 70 WP’nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A3,32 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Hemen hemen kullanılan tüm ilaçlarla karışabilir. İlaçlama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara ve balıklara zehirliliği çok azdır.

İlaç ve atıklarını sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 800 Gr ve 25 Kg’ lık ambalajlarda