Ürün Özellikleri

Aktif Madde 450 gr/lt Prochloraz
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde; 450 gr/lt Prochloraz
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


 

Özellikler: İmidazole grubundan koruyucu ve yok edici özellikte bir fungisittir. Kısmen translaminar sistemik etki göstererek mantar sporlarının üremesine mani olur.
 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

 Bitki Adı

 Hastalık Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Arpa ve  Buğday

 Kök Boğazı Çürüklüğü

 (Fusarium culmorum, Rhizoctonia  ceralis,Pseudocercosporella  herpotrichoides)

100 ml/da

35 gün

 Tahıl

 Külleme (Erysiphe graminis)

100 ml/da

35 gün

 Kültür  Mantarları

 Örümcek ağı hastalığı

 (Cladobotryum dendroides)

 

1,25 ml/m2

10 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulamadan önce, aletin memeleri kontrol edilip temizlenmeli, tümünün düzgün çalışması sağlanmalıdır. Önce aletin deposunu yarısına kadar suyla doldurun ve karıştırıcıyı çalıştırın. Sonra tavsiye dozu üzerinden hesaplanan ilaç miktarını aynı bir kapta ön karışım olarak bir miktar suyla karıştırınız. Aletin karıştırıcısı da çalışır durumda iken bu ön karışımı tanka dökünüz. Sonra tankı hizasına kadar suyla doldurunuz. İlaçlama esnasında da karıştırıcı faal olmalıdır.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

Buğday ve arpada kök boğazı hastalıklarına karşı uygulama kardeşlenme ile tepe yaprağı arasındaki devrede koruyucu olarak yapılmalıdır.

Tahıllarda küllemeye karşı çevrede ilk hastalık belirtileri görüldüğünde uygulamaya başlanmalıdır. Uygulama yapılırken bitkinin her tarafının ıslanmasına dikkat edilmelidir.

Kültür mantarlarında örümcek ağı hastalığına karşıNEMCİD 45 EC koruyucu özelliği olan bir bitki koruma ürünü olduğundan, torbalar üzerine örtü toprağının örtme işleminden hemen sonra yüzey uygulaması şeklinde kullanılmalıdır. 1. flaş sonunda tekrar bir yüzey uygulaması yapılmalıdır. 20 gün ara ile 2 uygulama yapılmalıdır. Uygulama yaparken tüm toprak yüzeyinin iyice ıslatılmasına dikkat edilmelidir. Beher metrekareye 1-2 litre su kullanılmalıdır.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Bir çok herbisit, fungisit, ve insektisitle karıştırılarak kullanılabilse de geniş alanlara kullanmadan önce ufak parsellerde ön deneme yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçekleneme zamanı kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur, hastaya semptomatik tedavi uygulanması yeterlidir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt ve 5 Lt’lik ambalajlarda.