Ürün Özellikleri

Aktif Madde % 80 Thiram
Formulasyon WP (Suda ıslanabilir toz)

Açıklama

 Aktif Madde; % 80 Thiram
Formulasyon; WP (Suda ıslanabilir toz)


 

Özellikler:  Yapraklardan etkili, aynı zamanda tohum ilacı olarakta kullanılabilen, kontakt etkili koruyucu bir fungisittir.

 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ HASTALIKLAR

Bitki Adı

Hastalık Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son ilaçlama ile Hasat Arasındaki Süre

Şeftali

Yaprak Delen

(Wilsonomyces carpophilus)

Monilya(Sclerotinia laxa)

300 g/100 lt su

 

300 g/100 lt su

14 gün

Kayısı

Monilya (Sclerotinia laxa)

200 g/100 lt su

14 gün

Elma

Karaleke (Venturia inaequalis)

150 g/100 lt su

14 gün

Armut

Karaleke (Venturia prina)

150 g/100 lt su

14 gün

Kiraz

Monilya (Sclerotinia laxa)

150 g/100 lt su

14 gün

Erik

Cep Hastalığı (Taphrina pruni)

300 g/100 lt su

14 gün

Soğan

Sürme (Urocytis cepulae)

5 kg/100 kg arpacık tohumu

-

Nohut

Antraknoz

(Ascochyta rabiei)

300 g/100 kg tohum

-

200 g/100 lt su

(yeşil akşam ilaçlaması)

14 gün

Kavun

Karpuz

Antraknoz (Colletotrichum lagenarium)

300 g/100 kg tohum

-

Sebze

Sebze Fidelerinde Çökerten

(Pythium spp, Rhizoctania spp., Fusarium spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp. Phytophthora spp.)

200 g/100 kg tohum

-

Fasulye

Kök Çürüklüğü

(Fusarium spp. Rhizoctania spp. Macrophomina phaseoli, Colletotrichum lindemuthianum)

300 g/100 lt su

14 gün

Şeker Pancarı

Kök Boğazı Yanıklığı (Phoma betae)

400 g/100 kg tohum

-

Fındık

Yedi Uyur

(Glis glis) Kaçırıcı Repellent Olarak

4 kg/100 lt su

14 gün

Tütün

Çökerten

(Fusarium spp. Rhizoctania spp. Alternaria spp. Sclerotinia spp. Pythium spp.)

200 g/100 lt su veya 2,5-3 g/m2

Not: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde

-

Fidan

 ve omcalarda

Ada Tavşanı (Oryctolagus cuniculus)

Tarla Tavşanı (Lepus europeus)

Kaçırıcı  Repellent Olarak

150 g/1 lt su

-

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Önce ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda ilaç ayrı bir kapta az miktar su ile bulamaç haline getirilerek depoya konur. Aletin karıştırma aparatı çalıştırılarak kalan gerekli su miktarı depoya ilave edilir. İlaç püskürtme aletine konmadan iyice karıştırılmalıdır

 

İLACIN KULLANILMASI:

Elma armut karaleke hastalığına karşı çiçek gözleri kabardığı zaman ilk ilaçlama, pembe gonca (elma) beyaz rozet (armut) devresi ikinci ilaçlama, çiçek  taç yapraklarının %70-80 i döküldüğünde üçüncü ilaçlama, hava şartlarına göre 10 günlük aralıklarla ilaçlamaya devam edilir.

Şeftali – Kayısı’ da Monilya: 1.İlaçlama çiçeklenme başlangıcında (%5-10 çiçekte), 2.ilaçlama tam çiçeklenme (%90-100 çiçekte) iken yapılır.

Erik cep yanıklığı: 1.ilaçlama tomurcukların kabardığı dönemde, 2.ilaçlama çiçek taç yapraklarının %80 döküldüğü dönemde yapılmalıdır.

Şeftali yaprak delen: 1.ilaçlama yaprak dökümünden hemen sonra, 2.ilaçlama ilkbaharda çiçek tomurcukları açılmadan hemen önce, 3.ilaçlama meyve kılıftan sıyrılırken yapılmalıdır.

Nohutta antrakroz hastalığına karşı: Ekimden 3-4  saat önce nohut tohumları bir saat süreyle su içerisinden ıslatıldıktan sonra, yarım saat müddetle bir sergi üzerine yayılarak havalandırılmalı ve gerekli miktar ilaçla karıştırılarak ekilmelidir. Yeşil aksam için; bölgede nohut yaprak ve dallarında 2-3 mm çapında yuvarlak veya uzunumsu kahverengi lekeler tespit edilir edilmez ilaçlamaya başlanır ve 7-10 gün ara ile hastalığın şiddetine ve meteorolojik şartlara göre 2-5 uygulama yapılır.

Tarla ve Ada Tavşanına karşı: Fidan ve bağ omcalarının toprak seviyesinden bir metre yüksekliğe kadar olan kısımları ıslanıncaya kadar ilaçlanır.

Fındıkta yedi uyur: Fındıkların süt olum devresinden itibaren zararı görülür görülmez ilaçlamaya başlanır.

Tütünde çökerten hastalığına karşı: Fidelerin çıkışı tamamlandıktan sonra hastalık görüldüğünde yapılır.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Carboxin, Triadimenol terkipli bitki koruma ürünleri ile karıştırılabilir. Bakırlı fungusitlerle karıştırılamaz. Bitkilere bakırlı bitki koruma ürünü uygulanmışsa hemen ardından Thiram tatbikatı yapılmamalıdır. Bakırlı bitki koruma ürünü tatbik edilmişse aradan iki haftalık bir sürenin geçmesi beklenmelidir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirsizdir.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 400 gr, 800 gr ve 2 Kg’lık ambalajlarda