Ürün Özellikleri

Aktif Madde 500 gr/lt 2,4-D
Formulasyon SL (Suda çözünen konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde; 500 gr/lt 2,4-D
Formulasyon; SL (Suda çözünen konsantre)


 

Özellikler: Çıkış sonrası kullanılabilen seçici bir herbisittir. İlaçlama yapılan günlerde hava sıcaklığının 10-12 °C den düşük olmaması gereklidir. Püskürtme damlaları sürüklenmeyi önlemek için büyük olmalıdır.
 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ YABANCI OTLAR

BİTKİ ADI

YABANCI  OT

KULLANMA

DOZU VE UYGULAMA ZAMANI

 
 

Hububat

Kan Damlası (Adonis flammea)

Karamuk (Agrostemma githago)

Fare Kulağı (Cerastium spp.)

Çan Çiçeği (Campanula spp.)

Pelemir (Cephalaria syriaca)

Yabani Hardal (Cicharium spp.)

Hazeran (Myagrum perfoliatum)

Yabani Karanfil (Dianthus anatolicus)

Anadolu Şahteresi (Fumaria crataegina)

Hakiki Şahtere (Fumaria officinalis)

Adi Şahtere (Fumari vaillantii)

Yabani Dikenli Marul (Lactuca scariola)

Ballıbaba (Lamium spp)

Yabani Mürdümlük (Lathyrus spp.)

Taşkesen Otu (Buglossoides arvense)

Kokulu Sarı Taş Yoncası (Melilotus officinalis)

Gelincik (Papaver rhoeas)

Çoban Değneği (Polygonum aviculare)

Düğün Çiçeği (Ranunculus arvensis)

Yabani Turp (Raphanus raphanistrum)

Muhabbet Çiçeği (Reseda lutea)

Yabani Hardal (Sinapis arvensis)

Bülbül Otu (Sisymbrium officinale)

Kuş Otu (Stellaria media)

Yemlik (Tragopogon latifolia)

Pıtrak (Turgenia latifolia)

Arap Baklası (Vaccaria pyramidata)

Yavşan Otu (Veronica spp.)

Tarla Köpek Papatyası (Anthemis arvensis)

Küçük Pıtrak (Caucalis playcarpos)

2,4 D Amin Kardeşleme dönemi başlangıcında 160 ml/da, dönem sonunda 200 ml/da dozda kullanılır. Karadeniz bölgesinde geç dönemde

300 ml/da dozda kullanılır. (polikültür tarım yapılan bölgeler için tavsiye edilir.)

 

Mısır

Kırmızı Köklü Tilki Kuyruğu

(Amaranthus retreflexus)

Sirken (Chenopodium album)

Boz Ot (Heliotropium europacum)

Yabani Turp (Raphanus rapnasitrum)

Yabani Hardal (Sinapsis arvensis)

200 ml/da dozda çıkış sonrası uygulanır.(mısırlar 2-4 yapraklı devrede olmalıdır.)

 

 

İLACIN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarı yarıya su ile doldurulur. Gerekli miktar ilaç bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak gerekli miktar su ilave edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PRESS-X adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup O,4 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PRESS-X‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup O,4 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Sıvı yaprak gübreleri ile karıştırılabilir. Bunların dışındaki karışımlar için, teknik talimatlara mutlaka uyunuz ve ön deneme yapmadan ilaçları karışım halinde kullanmayınız.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt, 5 Lt ve 17 Lt’lik ambalajlarda.