Ürün Özellikleri

Aktif Madde 50 gr/lt Quizalofop-p-ethyl
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

 Aktif Madde; 50 gr/lt Quizalofop-p-ethyl
Formulasyon; EC (Emülsiyon konsantre)


 

Özellikler:

ELECTION SUPER tek ve çok yıllık dar yapraklı yabancı otlara karşı çıkış sonrası kullanılan çok etkili, selektif bir yabancı ot ilacıdır. En iyi uygulama zamanı yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu dönemdir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

BİTKİ ADI

YABANCI OT ADI

KULLANMA

DOZU VE DÖNEMİ

Bağ *

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)                

100 ml/da

Köpek dişi 15-20, kanyaş 2-3 kardeşte iken

Domates

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)  

Darıcan (Echinochloa crus-galli)   

Karadarı (Panicum spp.)         

100 ml/da

Domatesler 15-20 cm boyda,

otlar 3-6 yapraklı dönemde

Çıkış sonrası

Ayçiçeği

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Kanyaş (Sorghum halepense)  

Yapışkan darı (Seteria sp.)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)   

Tilki kuyruğu (Alopecurus sp.)

Çayır püskülü (Poa sp.)

Brom (Bromus sp.)

Yabani arpa (Hordeum sp.)

Karadarı (Panicum spp.)         

100 ml/da

Ayçiçeği ve yabancı otların

3-4 yapraklı olduğu devrede

Çıkış sonrası

Soğan

Kanyaş (Sorghun halepense)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Yapışkan darı (Seteria sp.)

100 ml/da

Soğan 15-20 cm boyunda,  Kanyaşların

3-5 yapraklı, Darıcan ve yapışkan darılar 10-15 cm boyunda iken

Kırmızı Mercimek

Yabani yulaf (Avena spp.)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Kendigelen buğday (Triticum sp.)

Kendi gelen arpa (Hordeum vulgare)

75 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

Adi ayrık (Agropyron repens)

100 ml/da

Mercimek 8-12 cm boyda iken, yabancı otların 2-4 yapraklı olduğu dönemde

Çıkış sonrası

Şeker pancarı

Yabani yulaf (Avena fatua)

Darıcan (Echinochloa crus-galli)

Hububat halazası (Alopecurus myosuroides)

Brom (Bromus tectorum)

75-100 ml/da

Yıllık yabancı otlarda düşük, çok yıllık yabancı otlarda yüksek doz uygulanır

Pamuk

Kanyaş (Sorghum halepense)

75-100 ml/da

Tohumdan gelenlerde düşük, Rizomdan gelenlerde yüksek doz uygulanır

Soya Fasulyesi

Darıcan, cinek otu (Echinochloa crus gali)

Karadarı (Panicum spp.)

Kanyaş (Sorghum halepense)

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Tilki kuyruğu (Alopecurus spp.)

Yabani kuş yemi (Phalaris sp.)

100 ml/da

Yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu devrede

Çıkış sonrası

Kanola

Karaçim (Lolium temelentum)

200 ml/da

Çıkış sonrası

Kendi gelen buğday (Triticum spp.)

Köpek dişi ayrığı (Cynodon dactylon)

Yapışkan darı (Setaria spp.)

Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

Çayır püskülü (Poa spp.)

Yabani yulaf (Avena sterilis)

Yabani kuş yemi (Phalaris spp.)

100 ml/da

Çıkış sonrası

* Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Ilaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktarda bitki koruma ürünü başka bir kapta bir miktar suyla iyice karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

 

KULLANMA ŞEKLİ:

Bitki koruma ürünü yabancı otların 3-6 yapraklı olduğu ve hızlı bir gelişme gösterdikleri genç dönemlerinde (Kanyaş için bu dönem y.otların 30 cm oldukları devredir) otların üzerine püskürtülmek sureti ile kullanılır. Uygulamada iyi bir kaplama sağlanmalıdır. Yabancı otların gelişiminin çok yavaş olduğu kurak şartlarda ve düşük sıcaklıklarda uygulama yapılmamalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ELECTION SUPER adlı Bitki Koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup A,1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ELECTION SUPER’in aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup A,1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

ELECTION SUPER şeker pancarında yabancı ot mücadelesinde kullanılan Phenmedipham, Dichlorpicolinic acid, Chloridazon gibi herbisitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Alkali karakterdeki bitki koruma ürünleri ile karıştırılmamalıdır. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir, akarsulara bulaştırmayınız. Buğdaygillere karşı fitotoksiktir.

 

ANTİDOT:

Bilinen bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda.