Ürün Özellikleri

Aktif Madde 50 gr/lt Cyfluthrin
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)
Özellik Sentetik piretroid sınıfından, geniş etki alanı olan, kontakt etkili bir insektisittir.

Açıklama

 Aktif Madde: 50 gr/lt Cyfluthrin, Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)


KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

BİTKİ ADI

ZARARLI ADI

KULLANMA DOZU VE DÖNEMİ

Hububat

Süne

(Eurygaster spp.)

50 ml/da, 1-3 yaş 4-5 yaş nimf ve yeni nesil ergin

Hububat Hortumlu Böceği

(Pachytychius hordei)

30 ml/da, Larva

Patates

Patates Böceği (Leptinotarsa decemlineata)

50 ml/da, Ergin, nimf

Antep Fıstığı

Fıstık Yaprak Psyllası  (Agonoscena targionii)

20 ml/100 lt su Ergin, nimf

Mısır

Mısır Koçan Kurdu (Sesamia spp.)

75 ml/da, Larva

Mısır Kurdu (Ostrinia nubilalis)

75 ml/da, Larva

Zeytin

Zeytin Kara Koşnili (Saissetia olea)

Zeytin Sineği (Dacus oleae)

Zeytin Güvesi (Prays oleae)

50 ml/100 lt su Larva, Ergin

30 ml/100 lt su Larva

25 ml/100 lt su Larva

Domates

Yaprak Biti (Myzus persicae)

50 ml/100 lt su Nimf, Ergin

Elma

Yaprak Biti (Aphis pomi)

30 ml/100 lt su Nimf, Ergin

Soya

Pamuk Yaprak Kurdu  (Spodoptera littoralis)

150 ml/da

Son uygulama ile hasat arasındaki süre 14 gündür.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü ayrı kapta bir miktar su ile karıştırılarak depoya konulur ve karıştırma düzeni çalıştırılır. Depo doluncaya kadar su takviye edilir. Havanın serin ve sakin olduğu zamanlarda bitkinin her tarafını kaplayacak şekilde uygulama yapılır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

KRIPTON 25 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için KRIPTON 25 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Propineb ve thiram ile karıştırılabilir. Tebuconazole 250 g/lt EC ve bordo bulamacı ile karıştırılamaz. Uygulama için büyük miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemeleri yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Zehirlenme anında semptomatik tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda