Ürün Özellikleri

Aktif Madde 100 gr/lt Alphacypermethrin
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

 

Aktif Madde: 100 gr/lt Alphacypermethrin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Kontakt ve mide zehiri etkili sentetik pretroidli bir insektisittir. Emici ve çiğneyici böceklerin geniş bir kısmını kontrol eder. Çok düşük dozlarda bile böceklerin sinir sistemini bozarak etki eder.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Elma

Elma içkurdu

(Cydia pomonella)

20 ml/100 l su

larva

14 gün

Elma ağkurdu

(Yponomeuta malinellus)

15 ml/100 l su

larva

Hububat

Süne

(Eurygaster integriceps)

15 ml/da

1-3. ve 4-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

14 gün

Kımıl

(Aelia rostrata)

45 ml/da

kışlamış ergin, 2-5. dönem nimf ve yeni nesil ergin

Hortumlu böcek

(Pachytychius hordei)

15 ml/da

 

Mısır

Mısır koçan kurdu

(Sesamia nonagrioides)

40 ml/da

larva (15 gün ara ile 3 uygulama)

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)

Pamuk *

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

200 ml/da

larva

14 gün

Domates

Yeşilkurt

(Helicoverpa armigera)

50 ml/da

 

14 gün

Fındık

Fındık kurdu

(Curculio nucum)

40 ml/da

14 gün

Zeytin

Zeytin sineği

(Bactrocera oleae)

25 ml/100 l su

14 gün

Bağ **

Maymuncuk

(Otiorrhynchus spp.)

30 ml/100 l su

7 gün

Şeker pancarı

Yaprak piresi

(Chaetocnema tibialis)

15-20 ml/da

14 gün

Yaprak pireleri

(Cleonus spp.)

40-50 ml/da

Kalkan böcekleri

(Cassida spp.)

15-20 ml/da

* Akdeniz Bölgesi‘nde pamukta kullanılmaz.

** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur ve sonra hesaplanan miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta su ile çoğaltılıp iyice karıştırılarak aletin deposuna yavaş yavaş dökülür ve gerekli miktar su aletin deposuna ilave edilir.

 

İLAÇLAMA ALETİNİN KALİBRASYONU:

Dekara kullanılacak su miktarını hesaplamak için, uygulamaya başlamadan önce kullanılan aletin kalibrasyonu yapılmalıdır. Bunun için aletin deposuna belirli miktar su konur ve tarla koşullarında sabit bir hızla çalıştırılarak mevcut su ile ne kadar alanın ıslatılabileceği hesap edilir. Buradan kalibrasyonu yapılan alet ile bir dekara ne kadar su harcanacağı hesaplanmış olur.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SUPERGUARD 100 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SUPERGUARD 100 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Yüksek alkali özellik gösterenler hariç diğer insektisit ve fungisitlerle karışabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara, balıklara ve faydalı böceklere karşı zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız. Çiçeklenme zamanı kullanmayınız.

 

ANTİDOT:

Bitki koruma ürünü yutulmuş ise hastanın boğulmamasına dikkat edilerek mide yıkanmalı ve ardından PHENOBARBITAL veya DIPHENYL HYDRANTOIN yada onların karışımı verilmelidir. Alerji durumlarında antihistaminikler verilmelidir.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’lik ambalajlarda