Ürün Özellikleri

Aktif Madde 50 gr/lt Lambda-cyhalothrin
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)
Özellik Kontakt ve mide yolu ile etkili ,ani ve kalıcı etkiye sahiptir.

Açıklama

 

Aktif Madde: 50 gr/lt Lambda-cyhalothrin

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Kontakt ve mide yolu ile etkili ,ani ve kalıcı etkiye sahiptir.
 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı

Zararlı  Adı

Kullanma Dozu

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

Pamuk

* Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

150 ml/da larva, yumurta

7 gün

**Yaprak biti (Aphis gossypii)

50 ml/da

7 gün

*** Kırmızı örümcek (Tetranychus urticae)

50 ml/da nimf, ergin

7 gün

Elma

Elma iç kurdu (Cydia pomonella)                   

20 ml/100 l su larva

3 gün

Ağ kurdu (Yponomeuta malinellus)            

10 ml/100 l su larva             

3 gün

Bağ ****

Salkım güvesi (Lobesia botrana)

20 ml/100 l su larva

7 gün

Kesici kurt (Agrotis spp.)                

30 ml/100 l su larva             

7 gün

Mısır

Kesici kurt (Agrotis spp.)                                                

50 ml/da larva                     

14 gün

Mısır koçan kurdu 

(Sesamia nonagrioides)                            

30 ml/da larva                       

(15 gün ara ile 3 ygulama)

14 gün

Mısır kurdu

(Ostrinia nubilalis)            

30 ml/da larva

(15 gün ara ile 3 ygulama)

14 gün

Buğday

Süne

(Eurygaster integriceps)    

20 ml/da                               

1-3. nimf ve 4-5. nimf

14 gün

Hububat hortumlu böceği                         (Pachytychius hordei)

25 ml/da

ergin

14 gün

Ekin kambur böceği (Zabrus spp.)

50 ml/da larva

14 gün

Patates

Patates böceği (Leptinotarsa decemlineata)

40 ml/da larva, ergin         

3 gün

Domates

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

50 ml/da larva

3 gün

Lahana            

Lahana güvesi (Plutella maculipennis)                

25 ml/da larva 

3 gün

Şeker pancarı

Kalkan böcekleri (Cassida spp.)                

25 ml/da nimf, ergin     

3 gün

Zeytin

Zeytin güvesi (çiçekte) (Prays oleae)

15 ml/100 l su larva            

3 gün

Antep fıstığı         

Yaprak psillası  (Agonoscena targioni)                      

20 ml/100 l su nimf             

3 gün

Soya

Yeşilkurt (Helicoverpa armigera)

150 ml/da

-

Fındık

Fındık kurdu (Balaninus nucum)                         

50 ml/da ergin                      

3 gün

* Pamukta yeşilkurta karşı Akdeniz Bölgesi’nde kullanılmaz.

** Pamukta yaprak bitine karşı Ege Bölgesi’nde ve Güneydoğu Anadolu Bölgesi’nde kullanılır.

*** Pamukta kırmızı örümceğe Ege Bölgesi’nde kullanılır.

**** Tüketim amaçlı bağ yaprağı hasadı yapılacak bağ alanlarında kullanılamaz.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ VE ZAMANI:

MEGAMAX 5 EC temas ve mide yoluyla etkili olup, ani ve yeterli kalıcı etkiye sahiptir. Uygulamadan iyi sonuç alabilmek için uygulamaların zararlıların uygun dönemlerinde ve iyi bir kaplama yapabilecek şekilde uygulanması gerekir.

Pamukta Yeşilkurta karşı uygulamalar, yeni çıkışların yoğun olduğu yani larvalar küçük dönemde iken yapılmalıdır. Bu devrede mevcut ve uygulamadan itibaren beş gün içinde konacak yeşilkurt yumurtaları da MEGAMAX 5 EC’nin etkisi ile açılmayıp larva meydana getiremezler.

Mısırda Mısır kurdu ve Koçan kurduna karşı ilk bulaşmalar görüldüğünde ilk uygulama, diğer

uygulamalar 10-15 günde bir yapılır.

Elma İç kurduna karşı ilk uygulama, larvaların yeni çıktıkları dönemde yapılmalıdır. Larvaların meyve içine girmeden yapılan uygulama en uygundur. İlk uygulamadan sonra 20-25 gün arayla 2-3 uygulama daha yapılır.

Bağda Salkım güvesine karşı yapılacak uygulamalar tahmin ve uyarı sistemine göre yönlendirilir. Cinsel çekici tuzaklarda yakalanan kelebek sayısı tepe noktasına ulaşıp düşmeye başlaması, akşamüstü sıcaklıklarının iki gün üst üste 15 °C’yi aşması, yumurtalardan larva çıkışı takip edilerek, etkili sıcaklıklar toplamı toplamı 1. dölde 120 gd (gün/derece), 2. dölde 520 gd, 3. dölde 1047 gd’ye ulaşması, fenolojik olarak, 1. dölde çiçek tomurcuğu, 2. dölde koruk, 3. dölde tatlaşma başlangıcı döneminde olması halinde uygulama yapılır. Her döle bir uygulama yapılır.

Bağda Agrotis’lere karşı filizler uyandığında dallara ve omcanın altına bitki koruma ürünü uygulanır.

Domateste larvalar küçük dönemde iken ve meyvelerin içerisine girmeden uygulama yapılmalıdır.

Lahanada uygulamalar Lahana güvesi kurtları küçük devrelerde iken yapılmalıdır. Uygulamalarda 100 lt suya 20 ml yayıcı yapıştırıcı ilavesi yararlı olur.

Antep fıstığında yaprak pisilla nimfleri yapraklarda ilk görüldüğünde birinci uygulama yapılır.

Patateste Patates böceğine karşı larva ve ergin dönemlerinde uygulamalar yapılmalıdır.

Zeytinde güveye karşı uygulama çiçek salkımlarında % 10 zarar görüldüğünde yapılır.

Hububatta erken ilkbaharda Ekin kambur böceğinin faaliyete başladığı zaman uygulama yapılmalıdır.

Hububatta Süne’nin 1. ve 3. yaş devresinde yapılması gereken uygulamalar eğer yapılmaz ise 4. ve 5. yaş devresinde yapılmalıdır.

Fındıkta uygulamalar fındık meyvelerinin 3-4 mm çapta olduğu dönemde yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

MEGAMAX 5 ECadlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu  nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için MEGAMAX 5 EC nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

MEGAMAX 5 EC birçok insektisit, akarisit ve fungisitle  karışabilir. Uygulama için çok miktarlarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız. Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Bilinen bir antidotu yoktur. Mideyi, mide muhteviyatının solunum yollarına kaçmamasına özen göstererek yıkayın. Sonra semptomatik ve takviye edici tedavi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 100 ml, 250 ml, 1 Lt ve 5 Lt’lik ambalajlarda.