Ürün Özellikleri

Aktif Madde 50 gr/lt Cypermethrin + 500 gr/lt Chlorpyrifos
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)
Özellik Cypermethrin, kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Chlorpyrifos, kontakt, mide zehiri ve gaz etkili bir insektisittir.

Açıklama

 

Aktif Madde: 50 gr/lt Cypermethrin + 500 gr/lt Chlorpyrifos

Formulasyon: EC (Emülsiyon konsantre)

Özellikler: Cypermethrin, kontakt ve mide zehiri etkili sentetik piretroidtir. Beslenmeyi durdurucu etkiye sahiptir. Chlorpyrifos, kontakt, mide zehiri ve gaz etkili bir insektisittir.
 

KULLANILDIĞI BİTKİLER VE KONTROL ETTİĞİ ZARARLILAR

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Son Uygulama ile Hasat Arasındaki Süre

 Mısır

 Mısır koçan kurdu

 (Sesamia    nonagrioides)

 100 ml/da Larva

 15 gün ara ile 2-3  ilaçlama

7 gün

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN UYGULAMAYA HAZIRLANMASI:

Uygulama aletinin deposu yarıya kadar su ile doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü bir miktar su ile karıştırılarak depoya konur. Karıştırma düzeni çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir. Uygulamalarda bitkilerin yapraklarının alt ve üstü iyice ilaçlanacak şekilde akma ve damlama yaptırmadan mütacanis olarak pülverize yapılmalıdır. Uygulama rüzgarsız ve yağışsız günlerde günün serin saatlerinde yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

SYMBOLIC 50/500 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 1B+3A olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için SYMBOLIC 50/500 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 1B+3A harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

SYMBOLIC 50/500 EC yüksek alkali karakterlerdeki bitki koruma ürünleri hariç diğer insektisit ve fungusitlerle karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için büyük miktarlarda karışım yapılmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir. Çiçeklenme dönemi kullanmayınız.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Atropin sülfat’dır. Atropin sülfat zehirlenmenin şiddetine göre 2-3 mg’ dan başlayarak 100 mg’a kadar verilebilir. Belirti ve şiddetine göre doktor tedavisi uygulanır.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 250 ml, 500 ml ve 1 Lt’ lik ambalajlarda