Ürün Özellikleri

Aktif Madde 500 gr/lt Fipronil
Formulasyon FS ( Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre)

Açıklama

 

Aktif Madde: 500 gr/lt Fipronil

Formülasyon: FS ( Tohum İlaçlaması İçin Akıcı Konsantre)

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE ZARARLILAR:

Bitki Adı

Zararlı Adı

Kullanma Dozu ve Dönemi

Mısır

Telkurtları

(Agriotes spp.)

250 ml/100 kg tohum

Ekim öncesi tohum ilaçlaması

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN HAZIRLANMASI VE UYGULAMA:

PARACHUTE 500 FSnin tohum üretim birimlerinde, tohum ilaçlama makineleriyle kullanılması tavsiye edilir. Makine, verilen doza göre kalibre edilir ve ilaç sulandırılmadan doğrudan kullanılır.

Çiftçi düzeyindeki uygulamalarda tohum ilaçlama bidonları veya çimento karıştırıcıları kullanılmalıdır. Önce gerekli miktar ilaç 2-3 misli su ile karıştırılmalı ve aletin deposuna konulmuş tohumlar üzerine dökülerek beklemeden alet en az 3 dakika döndürülerek/çalıştırılarak tohumlar düzgün pembe renk alıncaya kadar karışım sağlanmalıdır.

İlaçlanan tohumlar kurumaları için düz bir zemine yayılmalı ve 10 dakika beklenmelidir.

 

KARIŞABİLİRLİĞİ:

Diğer insektisit ve fungusitlerle tank karışımı yönünden yüksek alkali özellikte olanlar dışında bir engel bulunmamaktadır. Bununla birlikte, karışım durumunda önce bir çimlenme testi yapılmalıdır.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

PARACHUTE 500 FS adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre grup 2B olarak sınıflandırılan bir İnsektisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için PARACHUTE 500 FS ‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup 2B harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Arılara zehirlidir.

Balıklara zehirlidir. Sulara bulaştırmayınız.

 

ANTİDOT:

Bilinen bir antidotu yoktur.

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 lt ve 5 lt’lik ambalajlarda