Ürün Özellikleri

Aktif Madde 330 gr/lt Pendimethalin
Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

Açıklama

Aktif Madde 330 gr/lt Pendimethalin, Formulasyon EC (Emülsiyon konsantre)

 

Özellikler:

ALCINE 33 EC yıllık dar yapraklı ve geniş yapraklı yabancı otları çimlenmesi sırasında kontrol eden bir yabancı ot ilacıdır. Çıkmış yabancı otları kontrol etmez. Kültür bitkisinin çeşidine göre ekim öncesi, çıkış öncesi veya çıkış sonrası uygulanabilir.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANILDIĞI BİTKİ VE YABANCI OTLAR:

Bitki Adı

Yabancı Ot Adı

Kullanım Dozu

 Ayçiçeği

 Pamuk

 Patates

 Soğan

 Tilki kuyruğu (Alopecurus myosuroides)

 Rüzgar otu (Apera spica-venti)

 Çatal otu (Digitaria sanguinalis)

 Darıcan (Echinochloa crus-galli)

 Çayır salkım otu (Poa pratensis)

 Darı (Setaria spp.)

 Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

 Fare kulağı (Anagallis arvensis)

 Karapazı (Atriplex spp.)

 Çoban çantası (Capsella bursa-pastoris)

 Sirken-istir (Chenopodium album)

 Bambul otu (Chrosophora tinctoria)

 Sütleğen (Euphorbia spp.)

 Yapışkan otu (Setaria verticillata)

 Bozot (Heliotropium europaeum)

 Ballıbaba (Lamium purpureum)

 Çoban değneği (Polygonum spp.)

 Semiz otu (Portulaca oleracea)

 Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 Kuş otu (Stellaria media)

 Bülbül otu (Sisymbrium officinale)

 Tarla akça çiçeği (Thlaspi arvense)

 Isırgan otu (Urtica urens)

 Papatya (Matricaria spp.)

 Gelincik (Papaver rhoeas)

 Ekim öncesi 500 ml/da

 

 Çıkış öncesi 500 ml/da

 Mısır

 Domates

 Horoz ibiği (Amaranthus spp.)

 Semiz otu (Portulaca oleracea)

 Kaz ayağı (Chenopodium album)

 Yabani hardal (Thlaspi arvensis)

 Köpek üzümü (Solanum nigrum)

 Bambul otu (Chrosophora tinctoria)

 Benekli darıcan (Echinochloa colonom)

 Çıkış öncesi 500 ml/da

Çok kumlu topraklarda yetişen bitkilerde kullanmayınız.

 

BİTKİ KORUMA ÜRÜNÜNÜN KULLANMA ŞEKLİ:

ALCINE 33 EC iyi hazırlanmış keseklerden, yabancı ot ve daha önce ekilen bitkilerin artıklarından temizlenmiş toprağa uygulanır. ALCINE 33 EC yelpaze tipi meme takılmış yer aletleriyle yeterli su kullanılarak (15-25 l/da) uygulanmalıdır.

Pamuk ve Ayçiçeği: En iyi sonuç ALCINE 33 ECnin ekim öncesi toprağa karıştırılarak uygulanması ile elde edilir. ALCINE 33 EC ekim öncesi, tarla pülverizatörüyle uygulanır. Uygulamadan sonra 4 gün içinde disk, rototiller veya tırmık ile toprağa 5-8 cm derinliğinde karıştırılmalıdır. Bu süre içerisinde 10 mm yağış düşerse, toprağa karıştırma zorunlu değildir. Pamukta bir diğer uygulama şekli, ekimi takip eden 5 gün içinde çıkış öncesi uygulamadır.

Patates ve Mısır:

ALCINE 33 EC ekim sonrası, çıkış öncesi (pre-emergens olarak) toprak yüzeyine uygulanır. Tohum ekim derinliği

4-5 cm olmalıdır.

Soğan: Çıkış öncesi (pre-emergens) kullanılabileceği gibi, soğan bitkilerinin 2 gerçek yapraklı döneminden sonra da kullanılabilir.

Domates: Fideler, uygulamadan sonra 2-6 gün içerisinde dikilmelidir. Fide dikimi sırasında bitki koruma ürünüyle bulaşık toprak tabakasının köklere temas etmemesine dikkat edilmelidir.

 

Kurak şartlarda ALCINE 33 EC uygulamasını takip eden 3-7 gün içinde 5-10 mm sulama yapılmalıdır.

 

MÜNAVEBE BİTKİLERİ:

ALCINE 33 EC ile uygulamadan sonra ekilebilecek bitkiler;

Hemen: Pamuk, fasulye, bezelye, mısır, soya fasulyesi, yer fıstığı, ayçiçeği ve şaşırtılan bitkiler

6 ay sonra: Diğer bitkiler

Herhangi bir sebeple bitki koruma ürünü uygulanan tarla bozulduğunda;

Toprak 15 cm işlenerek: Buğday, arpa, mısır, pamuk, patates, fasulye, soya ve bezelye

Toprak işlenmeden: Mısır, fasulye ve bezelye

 

Bitki Koruma Ürününün Hazırlanması: İlaçlama aletinin deposu yarıya kadar suyla doldurulur. Gerekli miktar bitki koruma ürünü başka bir kapta bir miktar suyla karıştırılarak aletin deposuna aktarılır. Aletin karıştırma düzeni devamlı çalıştırılarak depo doluncaya kadar su ilave edilir.

 

DİRENÇ YÖNETİMİ:

ALCINE 33 EC adlı bitki koruma ürünü, etki mekanizmasına göre K1 olarak sınıflandırılan bir Herbisit’tir. Aynı etki mekanizmasına sahip bitki koruma ürünlerinin tekrarlayan uygulamaları, direnç gelişimini teşvik etmektedir. Bu nedenle, direnç gelişimini geciktirmek için ALCINE 33 EC‘nin aynı üretim sezonu içerisinde önerilen toplam uygulama sayısını aşmayınız. Uygulamanın tekrarlanması gerektiği durumlarda ise, farklı etki mekanizmasına sahip (grup K1 harici) bitki koruma ürünlerinin kullanılmasına özen gösteriniz.

 

KARIŞABİLİRLİK DURUMU:

Gerekirse Glyphosate’li bitki koruma ürünleriyle karıştırılarak kullanılabilir. Uygulama için çok miktarda karışım yapmadan önce ön karışım denemelerinin yapılması tavsiye edilir.

 

ÇEVREYE ETKİSİ:

Balıklara zehirlidir, sulara bulaştırmayın.

 

ANTİDOT:

Özel bir antidotu yoktur. Belirtilere göre tedavi uygulanır. 

 

AMBALAJ ŞEKLİ: 1 Lt ve 5 Lt’lik ambalajlarda.